Termeni şi condiţii

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse urmãtoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fãrã limitãri sau calificãri, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţã cã orice alte acorduri între Dumneavoastrã şi Decolite SRL, sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare.

Dacã nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fãrã limitãri sau calificãri, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vã rugãm sã pãrãsiţi acest Site. Ne asumãm dreptul de a face modificãri ale acestor prevederi, respectând dispoziţiile legale în vigoare. În cazul în care se fac referiri la alte Site-uri nu garantãm şi/sau confirmãm sub nici o formã tipul de informaţie pe care îl veţi gãsi pe aceste Site-uri. Rãmâne la aprecierea dumneavoastrã dacâ vizitaţi sau nu aceste Site-uri sau luaţi sau nu în considerare informaţia gãsitã acolo. Serviciul nostru include comunicãri cu caracter administrativ şi comercial care vã vor fi trimise în momentul în care decideţi sã vã înregistraţi ca utilizator.

Obligaţiile dumneavoastrã de înregistrare

În utilizarea serviciului, dumneavoastrã sunteţi de acord sã furnizaţi informaţii adevãrate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastrã, aşa cum sunt acestea specificate în sectiunea de înregistrare ca utilizator şi sunteţi de acord sã furnizaţi aceste informaţii corect şi complet. Sunteţi obligaţi sã furnizaţi datele, acestea fiind necesare desfãşurãrii în bune condiţii a livrarilor de produse comandate. Refuzul dumneavoastrã face imposibilã desfãşurarea livrãrilor de produse. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizãrii de cãtre operatorii smartcandle.ro. În situatia în care considerãm, cã aceastã obligaţie nu este respectatã de cãtre dumneavoastrã, ne rezervãm dreptul sã vã blocãm accesul, pe perioadã determinatã sau nedeterminatã, la utilizarea serviciului fãrã nici o notificare prealabilã.

Securitatea Datelor Personale

Smartcandle.ro vã garanteazã confidenţialitatea datelor stocate în contul de client. Scopul colectãrii datelor este: desfãşurarea în bune condiţii a livrãrii produselor comandate. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificatã şi completatã şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, smartcandle.ro are obligaţia de a administra in condiţii de sigurantã şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastrã, un membru al familiei dumneavoastrã ori o altã persoanã. Aveţi drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Astfel, aveţi dreptul de a obtine de la proprietarul Site-ului, SC. Decorations Smart S.R.L., în mod gratuit, la cerere şi urmãtoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea în date anonime a datelor a cãror prelucrare se face fãrã respectarea legii, în conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001. Cererea va fi intocmitã în formã scrisã va conţine justificarea solicitãrilor, va fi datatã şi semnatã. Cererile dumneavoastrã vor fi transmise la sediul SC Decorations Smart S.R.L. situat in Craiova, str.Vasile Conta nr.35 sau pe fax, la numarul 0351-81.87.00. În cerere veţi arãta dacã doriţi ca informaţiile sã vã fie comunicate la o anumita adresã, care poate fi şi de poştã electronicã, sau printr-un serviciu de corespondenţã care sã asigure cã predarea se va face numai personal. SC Decoration Smart SRL va comunica mãsurile luate în baza cererii primite in termen de 15 zile de la data primiri cererii. Smartcandle.ro nu va transmite sub nici o formã sau motiv datele cu caracter personal unei terţe pãrţi. Excepţie pot face cazurile în care vi se va cere acordul scris sau cele prevãzute de lege.

Înregistrarea ca membru, parola şi comportamentul ca membru

Prin înregistrarea ca membru veţi fi solicitat sã vã alegeti un nume de utilizator (adresa de e-mail) şi o parolã. Sunteţi responsabil(ã) de pãstrarea în şiguranţã a parolei de acces ca membru al acestui Site, orice activitate desfaşuratã sub numele dumneavoastrã de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastrã. Sunteţi de acord sã ne inştiinţaţi imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizatã sub numele dumneavoastrã de utilizator. Sunteţi pe deplin în cunoştinţã de cauzã cã orice informaţie, date, text, fotografii, graficã etc conţinute în acest Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entitãţi de la care provine. În aceste condiţii nu putem sub nici o formã, direct sau indirect, sã fim fãcuţi responsabili pentru conţinutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informaţii trunchiate, incomplete sau greşite sau pentru orice consecinţe ale utilizãrii acestora.

Publicitate şi legãturi cu alte site-uri

Sunteţi de acord cu urmãtoarele: operatorii, administratorii şi/sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nici o formã responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziţii, participãri la concursuri, promoţii, promovãri, sau oricare alt tip de relaţie/legaturã/tranzacţie/colaborare/etc. care pot apãrea între dumneavoastrã şi oricare dintre cei care işi fac promovare directã sau indirectã prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii şi/sau proprietarii acestuia nu pot fi fãcuti nici material nici sub altã formã, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menţionate

Copyright

Întregul conţinut al Site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de graficã Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date - este proprietatea Decolite SRL şi a furnizorilor sãi şi este aparat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fãrã acordul companiei Decolite SRL a oricãror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Produsele şi ofertele speciale

SC Decolite SRL face eforturi permanente pentru a pãstra acurateţea informaţiilor din acest Site. Rareori, acestea pot conţine inadvertenţe punctuale: unele detalii de produs sau preţul pot fi modificate de cãtre producator fãrã preaviz sau pot conţine erori de operare. Imaginile produselor din Site sunt cu titlu de prezentare. Acestea pot diferi (culoare) faţã de produsul ce-l prezintã datoritã efectelor de studio şi pot conţine accesoriii neincluse în pachetele standard. Toate promoţiile prezente în Site sunt valabile în limita stocului. Totodatã ne rezervãm dreptul ca în cazul anumitor comenzi sã cerem plata integralã în avans.

Condiţii de returnare a produselor

Ne dorim sã fiţi pe deplin mulţumit atunci când cumparaţi online. Dacã nu sunteţi încântat de produsele cumpãrate, le puteţi returna şi noi vã vom înapoia contravaloarea comenzii dumneavoastrã. Legislatia româneascã prevede: \\\"consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţã, în termen de 10 zile lucrãtoare, fãrã penalitãţi şi fãrã invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cãdea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor\\\". Clienţii smartcandle.ro pot returna produsele cumpãrate,în ambalajul original, în termen de 10 zile lucrãtoare de la primire fãrã penalitãţi şi fãrã invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acelaşi serviciu de transport cu care s-a fãcut expedierea. Smartcandle.ro va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denunţãrii în scris a contractului. Suma înapoiatã cãt şi condiţiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

Limitare de responsabilitate

Companiile, produsele sau serviciile menţionate în articolele publicate sunt mãrci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricãrui nume de marcã înregistratã este realizatã doar în scopul analizei şi nu constituie reclamã pentru compania respectivã. Nu vom fi responsabili în faţa nici unei persoane sau companii care foloseşte sau se bazeazã pe informaţii sau opinii neconforme conţinute de acest Site. De asemenea, nu vom fi rãspunzatori pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultã din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe Site, orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la orice fel pierderi. Informaţiile pot fi reproduse prin tipãrire numai pentru uz personal. Informaţiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel intr-un alt document sau material fãrã permisiunea prealabilã scrisã a autorilor lor.

Legislaţie aplicabilã

Termenii şi condiţiile acestui Site sunt guvernate de legile din Romania. Orice disputã legatã sau referitoare la aplicarea şi interpretarea respectivilor Termeni şi Condiţii şi/sau conţinutul Site-ului este de competenţa instanţelelor judecãtoreşti din Romania.

Dispoziţii finale

Smartcandle.ro îşi rezervã dreptul de a putea efectua orice modificãri ale acestor prevederi, precum şi orice modificãri asupra Site-ului www.smartcandle.ro, structurii acestuia sau orice alte modificãri ce ar putea afecta Site-ul, fãrã a fi necesarã vreo notificare prealabila cãtre utilizatori în acest sens. Sunteţi obligat sã respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui sã vizitaţi aceastã paginã a Site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunostinţã de Termenii şi Condiţiile actualizate. Dacã oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasitã nulã sau nevalidã, indiferent de cauzã, aceastã clauzã nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Ne declinãm rãspunderea pentru orice situaţie care poate apãrea din cauza unor erori de software sau defecţiuni tehnice apãrute la server.

ACCEPTATI SI INTELEGETI ÎN MOD EXPRES CÃ: NU OFERIM NICI UN FEL DE GARANTIE, DIRECTÃ SAU INDIRECTÃ, CÃ: SERVICIUL VA FI POTRIVIT CERINTELOR DUMNEAVOASTRÃ; SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, SIGUR SI FÃRÃ ERORI DE ORICE FEL; CALITATEA INFORMATIILOR, DATELOR, IMAGINILOR, PRODUSELOR OBTINUTE CONTRA COST SAU GRATIS PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VA CORESPUNDE CERINTELOR SI ASTEPTÃRILOR DUMNEAVOASTRÃ; SERVICIUL POATE FI ÎNTRERUPT DE CÃTRE PROPRIETARI SAU ADMINISTRATORI ÎN ORICE MOMENT FÃRÃ NICI O NOTIFICARE PREALABILÃ SI FÃRÃ NICI UN FEL DE PRETENTIE DE ORICE FEL DIN PARTEA DUMNEAVOASTRÃ; PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI NU SE OFERÃ NICI UN FEL DE GARANTIE SAU CERTITUDINE ALTELE DECÂT CELE ÎN MOD EXPRES SPECIFICATE ÎN ACESTI TERMENI DE OFERIRE A SERVICULUI; SUNTETI DIRECT SI DEPLIN RESPONSABIL PENTRU ORICE ACTIVITATE SI/SAU CONTINUTUL ORICÃREI DATE, INFORMATII, IMAGINI, TEXT, INREGISTRÃRI AUDIO SAU VIDEO SAU A ORICÃREI ALTE CONTRIBUTII PE CARE O FACETI SI/SAU O FACETI DISPONIBILÃ SI/SAU O TRANSMITETI ÎN CONDITIILE PREZENTILOR TERMENI AI SERVICIULUI; FORTA MAJORÃ EXONEREAZÃ DE RÃSPUNDERE PARTEA CARE O INVOCÃ ÎN CONDITIILE LEGII; NU SUNTEM RESPONSABILI SI NU PUTEM FI TINUTI RESPONSABILI ÎN NICI UN FEL, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE PAGUBÃ SI/SAU PROBLEMÃ DIRECTÃ SAU INDIRECTÃ, DE ORICE NATURÃ, CA URMARE A FOLOSIRII SERVICIULUI